Volgende CCHS-bijeenkomst op 28 september 2024 in zaal "Kermeta" van 14h00 tot 17h30.

Wat is cchs?

De ComputerClub Hasselt Spoor (CCHS) is opgericht 1987. Deze fantastische club is slechts mogelijk dankzij de enorme samenwerking binnen de raad van beheer, alsook de samenwerking en de hechtheid van de leden die er een echte vriendenclub willen van maken. Velen van onze leden snuiven nog de prille beginselen op van de niets ontziende computermicrobe. Anderen hebben een reeds ver gevorderde kennis van de computer. Wij verwelkomen leden uit alle leeftijdscategorieën, uit alle windstreken, al of niet in het bezit van om het even welke computer.
Tijdens de vergadering wisselen de deelnemers kennis uit van en over de computer, komen , je zieke PC laten nakijken, (wel je systeem zonder monitor toetsenbord en muis en alle software + drivers meebrengen).
Cchs kan je nog best omschrijven als "een gezellige bende" die maandelijks samenkomen om iets bij te leren op computergebied, computerkennis uit te wisselen, een demonstratie bij te wonen, een spelletje te spelen of gewoon een pint te drinken. De beste manier om met cchs kennis te maken is door gewoon eens te komen kijken naar een bijeenkomst. Iedereen is welkom!
De clubbijeenkomsten zijn er op de laatste zaterdag van de maand in zaal Kermeta te Kermt-Hasselt van 13:30 tot 17:30.
Is jouw computer een hobby, een zegen, een vloek, een werkinstrument of een beroep... je bent altijd welkom op onze computerclub


DIA-SCANNER:

Heb je dia’s te scannen, dit kan ook tijdens de clubdag; Je neemt best contact op met iemand van het bestuur voor meer inlichtingen


PLASTIFICEERSERVICE:

Heb je je lidkaart al eens goed bekeken? Op het einde van het jaar ziet ze er nog steeds zo 'fris' uit als in het begin.
Dat komt doordat ze geplastificeerd is. Deze procedure gebeurd d.m.v. een speciaal apparaat dat eigendom is van C.C.H.S.
Leden die bepaalde documenten, foto's, naamkaartjes, lidkaarten of dergelijke geplastificeerd willen hebben, kunnen dit door C.C.H.S. laten uitvoeren.
Na afspraak breng je gewoon de te plastificeren documenten mee naar de clubdag, en er wordt voor gezorgd.
Voor de prijzen van deze service kan je bij één van de bestuursleden terecht.